• EN
بخش بهداشت
فعاليت اين واحد عبارت است از:
  • تشكيل پرونده هاي بهداشتي براي كليه كارمندان و ثبت نتايج آزمايشات
  • معرفي كارمندان جهت انجام واكسيناسيون
  • نظارت و  بازديد بهداشتي از كليه قسمتهاي پايگاه و مراكز خونگيري
  • نظارت بر دفع ضايعات

منهدم کردن کیسه خون و فرآورده های خون غیر قابل مصرف:

 

هدف- انتقال صحیح کیسه های خون و فرآورده های خون غیر قابل مصرف از محل جمع آوری آنها به دستگاه Steriflash در جهت تبدیل آنها به زباله های غیرعفونی و سپس دور ریختن آنها با توجه به استانداردهای مربوطه.

 

نحوه جدا سازی نمونه:

 

این نمونه ها باید در صندقی قفل دار قرار داده شده باشند و کلید آن فقط در دست مسئول پیگیری داخلی و یا فرد جایگزین می باشد.  

 

برچسب زدن نمونه:

 

می توان روی این کیسه ها برچسب Biohazard قرار داد.

با توجه به اهمیت مدیریت پسمانده های پزشکی و بررسی روشهای امحاء زباله های عفونی با معرفی دستگاه Steri flash از کمپانی TEM فرانسه مزایای آنرا نسبت به دیگر روشها به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

1- پرتابل بودن و قابل جابجایی با وزن kg 300 به همرا چرخ مناسب و عدم لزوم مصرف هزینه ساخت و ساز برای محل استقرار دستگاه

2- کم حجم و عدم نیاز به فرنداسیون و شرایط خاص جهت نصب

3- برآورد ظرفیت دستگاه در 8 ساعت کاری و امکان استفاده از آن در مواقع ضروری به طور مداوم و 24 ساعته.

4- عدم نیاز به فاضلاب مجزا زیرا آب خورجی آن بی خطر بوده و ضد عفونی و استریل گردیده است.

5- عدم نیاز بع منبع تولید بخار زیرا دارایی المنت مجزا جهت بالا برددن دمای آب می باشد.

6- کاهش حجم ورودی زباله خروجی یک پنجم حجم زباله ورودی را دارد.

7- خردکردن در منطقه اتوکلاو قرار داشته و در هر سیکل به طور کامل استریل می شود.

8- زباله استریل شده صد در صد خشک به همراه جداسازی پساب استریل شده از زباله خشک.

9- با توجه به کوچک بردن دستگاه می توان در همان محل تولید زباله را از بین برد که مسلما هزینه و نیروی انسانی جهت حمل و نقل جهت زباله کاهش می یابد و نیز جلوی ایجد آلودگی ناشی از انتقال  حمل و نقل زباله گرفته می شود.
 
 
در زمان ریزش خون در یک مکان باید مراحل زیر اجرا گردد:
 

1-       درصورت امکان محل ریزش خون را محدود نمائید.

2-       اگر آلودگی در هوا انتشار یافت محل را برای مدت 30 دقیقه تخلیه کرده و علائم اخطار دهنده را برای ادامه تخلیه در محل نص نمائید. اگر ریزش خون در سانتریفیوژ اتفاق افتاد، سانتریفیوژ را بلافاصله خاموش کنید و درب آن را به مدت 30 دقیقه ببندید. استفاده از پوشش بر روی نمونه ها به جلوگیری از انتشار آلودگی در هوا و همچنین محدود نمودن آغشتگی کمک می کند.

3-       از لباس و دستکش مناسب استفاده نمائید. اگر اشیاء تیز در آلودگی وجود دارند برای جلوگیری از بریدگی باید از دستکش هایی که در مقابل سوراخ شدن مقاوم هستند و برای تمیز کردن از جارو یا وسایل دیگر استفاده شود.

4-       سپس با مایع پاک کننده و آب محل ریزش را تمیز نمائید.

5-       ماده ضد عفونی کننده را سرتاسر محل آلودگی ریخته و برطبق دستورالعمل سازنده عمل نمائید.

6-       ماده ضد عفونی کننده را تماما پاک نمائید.

7-       تمام موارد را با پیروی از راهکارهای مقابله با خطرات زیستی با لحظ موارد ایمنی بدور بریزید.

8-       تمام اشیاء آغشته شده به خون باید اتوکلاو شده یا سوزانده شوند.


منوی سایت

    5.0.4.0
    V5.0.4.0